SZC logo

Győri SZC

OM kód: 203037/002 | 9027 Győr Mártírok útja 13-15.

Intézmény logo

Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

MÁRCIUS

2024. március 1.

Az érettségi jelentkezések megküldése (OH, fenntartó)

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh.

2024. március 1.

A szakmai vizsgák bejelentése (Kamara, NSZFH)

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. március 1.

A döntőbe jutott versenyzők névsorának leolvasása az NSZFH honlapjáról

Kraft Károly igh.

Horváth Péter igh.

2023. március 4-8.

„PÉNZ7” Pénzügyi és vállalkozói témahét

Munkaközösségek

2024. március 14.

Lukács-nap

Megemlékezés az 1848. március 15-i eseményekről

Germán Szilvia igh. Munkaközösség – vezetők, Czigler Krisztina, DÖK

2024. március 15.

Nemzeti Ünnep - Tanítási szünet

 

2024. március 21.

II. félévi fogadónap

Germán Szilvia igh.

2024. március 22.

 

Az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. március 28 – április 2.

Tavaszi szünet

 

2024. márciustól

Ágazati alapvizsgák szervezése

Kraft Károly igh.

Szarvas László igh.

2024. márciustól

Az írásbeli és szóbeli érettségi vizsga ütemtervének elkészítése, a május-júniusi érettségi vizsga előkészítése

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh.

jegyzők

ÁPRILIS

2024. áprilistól

A május-júniusi szakmai vizsgák előkészítése

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Horváth Péter igh.

Szarvas László igh.

Tanulmányi Osztály, jegyzők

2024. áprilistól

Az írásbeli érettségi vizsga szervezése, felügyelet beosztása

Szentpéteri Marianna igazgató

Germán Szilvia igh. jegyzők

2024. április 3-10.

A tanulók tájékoztatása az érettségi vizsgákkal és szakmai vizsgákkal kapcsolatban

igazgató,

igh.-k

2024. április 8-12.

Digitális témahét

digitális kultúrát oktatók; mk. vezetők

2024. április 12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi az iskolába jelentkezettek névsorát

Tanulmányi Osztály

2024. április 12-ig

Tájékoztató az írásbeli érettségi vizsga felügyelő tanári feladatairól

Germán Szilvia igh.

2024. április 12-ig

Tájékoztató az interaktív írásbeli szakmai vizsga feladatairól

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Horváth Péter igh.

2024. április 16.

Megemlékezés a Holocaust áldozatairól

Humán munkaközösség, DÖK

2024. április 19.

A vizsgáztató, felügyelő oktatók megbízásának elkészítése

munkaügy, jegyzők

2024. április 22.

Ideiglenes felvételi rangsor elküldése a Hivatalnak

Szentpéteri Marianna igazgató,

Kraft Károly igh.

2024. április 26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt és elküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket az iskolának

Tanulmányi Osztály

2024. április 22-26.

Fenntarthatósági Témahét

osztályfőnökök

2024. április 26-ig

A szakmai vizsgák előkészítése

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Horváth Péter igh.

Szarvas László igh.

Tanulmányi Osztály - jegyzők

2024. április - május

Országos kompetenciamérés szervezése lebonyolítása (10. évf.)

Germán Szilvia igh.

Kovács Gertrúd koordinátor

A 2023/24. tanév rendje, fontosabb eseményei

2023-24. tanév rendje

Havi bontásban

Időpont

Feladat

Felelős

SZEPTEMBER

2023. augusztus 22-31.

A nyári gyakorlat, közösségi szolgálat igazolása, javítóvizsgák, tanév előkészítése

Igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

2023. augusztus 31.

Tanévnyitó értekezlet

Igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

2023. szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap

Germán Szilvia igh.

2023. szeptember 4.

A közösségi szolgálat dokumentálása

Osztályfőnökök

2023.szeptember 4.

A felnőttoktatás elindítása

Dezamics Zoltán igh.

2023. szeptember 5.

A munkaközösségek éves munkatervének leadása

Igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

2023. szeptember 5.

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

Szentpéteri Marianna igazgató, Germán Szilvia igh.

2023. szeptember 5.

Jelentkezés az októberi javító-pótló szakmai vizsgára

Dezamics Zoltán igh.

2023. szeptember 8.

Az osztályok létszámának felülvizsgálata

Dezamics Zoltán igh. Tanulmányi osztály

2023. szeptember 12.

Ballagási Kiállítás

Végzős osztályfőnökök

2023. szeptember 14.

Szülői értekezlet a 9. és végzős évfolyamok részére. Tájékoztatás a 9. évfolyam szülei részére (az iskola bemutatása, házirend, egyéb szabályok)

Szentpéteri Mariann igazgató, Germán Szilvia igh.

Walczer Zsuzsa r. őrnagy

osztályfőnökök

2023. szeptember 15.

Felmentések (tantárgyi), kérelmek benyújtása (testnevelés, egyéb)

Germán Szilvia igh.

Dezamics Zoltán igh.

2023. szeptember 15.

Az SNI-s tanulók felmentési kérelmének leadása

Germán Szilvia igh.

Gyógypedagógusok

2023.szeptember 15.

Az órarend véglegesítése

Horváth Péter igh.

2023. szeptember 15.

Egységes tanmenetek elkészítése, leadása

Igazgatóhelyettesek Munkaközösség-vezetők

2023. szeptember 15.

Az éves Munkaterv megküldése a fenntartónak

Szentpéteri Marianna igazgató, Germán Szilvia igh.

2023. szeptember.

Bemeneti kompetenciamérés

(9. évfolyam)

Germán Szilvia igh.

Kovácsné Gyarmathy Csilla

2023. szeptember 21.

Szülői értekezlet a nem végzős évfolyamok részére

Germán Szilvia igh.

Osztályfőnökök

2023. szeptember 21-22.

Statisztika elkészítése

Osztályfőnökök

Tanulmányi osztály

2023. szeptember 25.

A tanulói ügyelet kialakítása

Czigler Krisztina of. mv.

2023. szeptember 18-30.

A határozatok elkészítése

Germán Szilvia igh.

2023. szeptember 29.

SNI-s tanulók felülvizsgálati kérelmének elkészítése

Germán Szilvia igh.

Gyógypedagógusok

2023. szeptember 29.

Magyar Diáksport Napja – Az egészséges gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanapja

Testnevelési munkaközösség, egészségügyi szolgálat

2023. szeptember 30.

Az iskola meghatározza tanulmányi területeit, azok belső kódját és megküldi a Hivatalnak

Dezamics Zoltán igh.

 

OKTÓBER

2023. október 2.

A statisztikához szükséges adatok begyűjtése

Tanulmányi Osztály

igazgatóhelyettesek

2023. október 2.

Az SNI-s határozatok felülvizsgálata, elkészítése

Germán Szilvia igh.

gyógypedagógusok

2023. október 2.

A törzslap elkészítése, leadása

Szentpéteri Marianna igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

2023. október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkra

Humán munkaközösség

2023. október 11.

Mi a pálya?

Pályaválasztási rendezvény – Molnár Vid

Igazgató, igh.-k,

Munkaközösség-vezetők

2023. október 13-27.

Őszi írásbeli érettségi vizsgák lebonyolítása (közép és emelt szint)

Szentpéteri Marianna igazgató,

Germán Szilvia igh.

2023. október 20.

AZ OSA statisztika elkészítése

Tanulmányi Osztály

2023. október 20.

A felvételi tájékoztató elkészítése, nyilvánosságra hozatala a honlapon

Igazgató, igh.-k

2023. október 20.

A felvételi információs rendszerben a tanulmányi területek meghatározása, és az iskola felvételi eljárás rendjének rögzítése és nyilvánosságra hozatala

Szentpéteri Marianna igazgató

Dezamics Zoltán igh.

 

2023. október 16-20.

Német nyelvi hét programjai

Idegen nyelvi munkaközösség

2023. október 20.

Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

Humán munkaközösség

 

2023. október 23.

Nemzeti Ünnep – Tanítási szünet

 

2023. októbertől

 

Pályaválasztási rendezvények:

Roadshowk

Horváth Péter igh.

Kovarik Marietta pályaorientációs koordinátor

Munkaközösség-vezetők

2023. októbertől

Intézményi Minőségirányítási Rendszer (MIR) működtetése (folyamatos)

Kovácsné Gyarmathy Csilla

MICS tagjai

2023. október 2-tól

Az őszi interaktív írásbeli, valamint szóbeli és gyakorlati szakmai vizsgák lebonyolítása

Dezamics Zoltán igh.

Bélafalviné V. Hajnalka igh.

Szarvas László igh.

NOVEMBER

2023. október 30 – november 5.

Őszi szünet

 

2023. november 1.

Mindenszentek ünnepe

 

2023. november 8.

Pályaválasztási rendezvény: Nyitott Kapuk

Horváth Péter igh.

Germán Szilvia igh.

2023. november 9.

Első félévi fogadónap

Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, oktatók

2023. november 15.

Pályaválasztási rendezvény: Nyitott Kapuk

Horváth Péter igh.

Germán Szilvia igh.

2023. november 15.

A Hivatal közzé teszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét

 

2023. november 13-30.

Iskolai versenyek (szavalóverseny, nyelvi versenyek, helyesírási verseny) egyéb versenyek) lebonyolítása

Humán, reál munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség

2023. november 30.

Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak

Germán Szilvia igh.

Kovács Gertrúd koordinátor

2023. november 30.

A tanulók jelentkezése a központilag szervezett írásbeli felvételi vizsgára

Dezamics Zoltán igh. Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2023. november

Pályaválasztási rendezvények:

Roadshowk

Igazgató, igh.-k

Munkaközösség-vezetők

Oktatók

2023. november vége/december

 

Tanulók kiválasztása a szakmai versenyekre. Az iskolai szakmai válogató versenyek lebonyolítása

Dezamics Zoltán igh. Kraft Károly igh.

Munkaközösség-vezetők

DECEMBER

2023. december 6.

Iskolai Mikulás; Adománygyűjtés szervezése

Czigler Krisztina, DÖK, Varga Zsuzsa iskolai védőnő

2023. december 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgák feladatlap igényének bejelentése a Hivatal felé

Dezamics Zoltán igh.

Tanulmányi Osztály

2023. december 8.

Jelentkezés az ágazati alapvizsgára

Dezamics Zoltán igh.

2023. december 8.

Pályaorientációs nap

Igazgató, Igazgatóhelyettesek

Munkaközösség-vezetők

2023. december 8.

Szalagavató ünnepség a 3/11. szakképző iskolai osztályok részére

Germán Szilvia igh., Csete Viktória; végzős osztályfőnökök

2023. december 20.

Iskolai karácsonyi ünnepség

Humán munkaközösség, kollégiumi munkaközösség

2023. december 21.-2024. január 1.

Téli szünet

 

JANUÁR

2024. január 9 – 2024. május10.

A tanulók fizikai és fittségi állapotának vizsgálata NETFITT

Tóth József mk.-v.

testnevelők

2024. január 2-tól

Jelentkezés a szakmai versenyekre

Műszaki munkaközösség-vezetők

2024. január 12.

A szakmai verseny nevezésének elküldése az elődöntőbe

Dezamics Zoltán igh. Kraft Károly igh.

2024. január 18.

I. félévi osztályozó értekezlet

Germán Szilvia igh.

2024. január 19.

Az első félév vége

 

2024. január 20.

Általános felvételi eljárás kezdete

 

2024. január 20.

10.00 óra

Központi írásbeli felvételi vizsgák

a 9. évfolyamra

Dezamics Zoltán igh.

Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. január 22.

A második félév első munkanapja

 

2024. január 25.

Szülői értekezlet

(végzős évfolyamok)

Germán Szilvia igh.

végzős osztályfőnökök

2024. január 22-26.

Az érettségi jelentkezési lapok kiosztása

Végzős osztályfőnökök, jegyzők

2024. január 26-ig

Félévi értesítő elkészítése

Osztályfőnökök

2024. január 30.

14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák

Dezamics Zoltán igh.

Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. január 31-ig

Az érettségi jelentkezések összegyűjtése

Osztályfőnökök, jegyzők

2024. január 31-ig

 

Végzős osztályfőnökök tájékoztatása a szakmaválasztásról, továbbtanulásról

Dezamics Zoltán igh.

Horváth Péter igh.

2024. január

 

A munkaközösségek tankönyvigénylésének leadása

Tankönyvfelelősök Munkaközösség-vezetők

FEBRUÁR

2024. február-március

Szakmai vizsgaidőszak

Dezamics Zoltán igh.

2024. február 1-től

Az érettségi jelentkezések összegyűjtése, felvitele a szoftverbe

jegyzők

2024. február 1.

Szülői értekezlet (nem végzős évfolyamok)

Germán Szilvia igh.

osztályfőnökök

2024. február 2.

Nevelési értekezlet

Szentpéteri Marianna ig. igh.-k

2024. február 9.

A tanulók értesítése a központi felvételi írásbeli eredményekről

Dezamics Zoltán igh. Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. február közepe

A szakmai elődöntő verseny feladatinak átvétele az NSZFH-tól

Dezamics Zoltán igh. Kraft Károly igh.

Bélafalviné V. Hajnalka igh.

Horváth Péter igh.

2023. február közepe

A szakmai versenyek elődöntőjének lebonyolítása

Dezamics Zoltán igh. Kraft Károly igh.

Bélafalviné V. Hajnalka igh

Horváth Péter igh.

2024. február 15-ig

Az érettségi jelentkezések ellenőrzése

Szentpéteri Marianna igazgató, Germán Szilvia igh., jegyzők

2024. február 15.

Az érettségi vizsga jelentkezések összesítése

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh. jegyzők

2024. február 15.

Jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh.

2024. február 15.

Jelentkezés a szakmai vizsgára

Dezamics Zoltán igh.

2024. február 21.

Az általános iskolák továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak

Szentpéteri Marianna igazgató

Tanulmányi Osztály

2024. február vége

A szakmai versenyek kidolgozott feladatlapjainak visszajuttatása az NSZFH-nak

Dezamics Zoltán igh. Kraft Károly igh.

Bélafalviné V. Hajnalka igh.

Horváth Péter igh.

2024. február vége

Szakmai gyakorlati vizsgák előkészítése; ágazati alapvizsgák

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Kraft Károly igh.

Szarvas László igh.

2024. február 25.

Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól

Humán munkaközösség

2024. februártól

A szóbeli érettségi vizsga beosztás elkészítése

Germán Szilvia igh.

jegyzők

2024. februártól

A ballagási meghívók rendelése

Germán Szilvia igh.

Csete Viktória

Krausz Miklós

MÁRCIUS

2024. március 1.

Az érettségi jelentkezések megküldése (OH, fenntartó)

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh.

2024. március 1.

A szakmai vizsgák bejelentése (Kamara, NSZFH)

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. március 1.

A döntőbe jutott versenyzők névsorának leolvasása az NSZFH honlapjáról

Kraft Károly igh.

Horváth Péter igh.

2023. március 4-8.

„PÉNZ7” Pénzügyi és vállalkozói témahét

Munkaközösségek

2024. március 14.

Lukács-nap

Megemlékezés az 1848. március 15-i eseményekről

Germán Szilvia igh. Munkaközösség – vezetők, Czigler Krisztina, DÖK

2024. március 15.

Nemzeti Ünnep - Tanítási szünet

 

2024. március 21.

II. félévi fogadónap

Germán Szilvia igh.

2024. március 22.

 

Az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. március 28 – április 2.

Tavaszi szünet

 

2024. márciustól

Ágazati alapvizsgák szervezése

Kraft Károly igh.

Szarvas László igh.

2024. márciustól

Az írásbeli és szóbeli érettségi vizsga ütemtervének elkészítése, a május-júniusi érettségi vizsga előkészítése

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh.

jegyzők

ÁPRILIS

2024. áprilistól

A május-júniusi szakmai vizsgák előkészítése

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Horváth Péter igh.

Szarvas László igh.

Tanulmányi Osztály, jegyzők

2024. áprilistól

Az írásbeli érettségi vizsga szervezése, felügyelet beosztása

Szentpéteri Marianna igazgató

Germán Szilvia igh. jegyzők

2024. április 3-10.

A tanulók tájékoztatása az érettségi vizsgákkal és szakmai vizsgákkal kapcsolatban

igazgató,

igh.-k

2024. április 8-12.

Digitális témahét

digitális kultúrát oktatók; mk. vezetők

2024. április 12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi az iskolába jelentkezettek névsorát

Tanulmányi Osztály

2024. április 12-ig

Tájékoztató az írásbeli érettségi vizsga felügyelő tanári feladatairól

Germán Szilvia igh.

2024. április 12-ig

Tájékoztató az interaktív írásbeli szakmai vizsga feladatairól

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Horváth Péter igh.

2024. április 16.

Megemlékezés a Holocaust áldozatairól

Humán munkaközösség, DÖK

2024. április 19.

A vizsgáztató, felügyelő oktatók megbízásának elkészítése

munkaügy, jegyzők

2024. április 22.

Ideiglenes felvételi rangsor elküldése a Hivatalnak

Szentpéteri Marianna igazgató,

Kraft Károly igh.

2024. április 26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt és elküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket az iskolának

Tanulmányi Osztály

2024. április 22-26.

Fenntarthatósági Témahét

osztályfőnökök

2024. április 26-ig

A szakmai vizsgák előkészítése

Bélafalviné V. Hajnalka igh. Horváth Péter igh.

Szarvas László igh.

Tanulmányi Osztály - jegyzők

2024. április - május

Országos kompetenciamérés szervezése lebonyolítása (10. évf.)

Germán Szilvia igh.

Kovács Gertrúd koordinátor

MÁJUS

2024. május 1.

Munka Ünnepe - Tanítási szünet

 

2024. május 2.

Értesítés megküldése a középfokú intézménybe történő felvételről v. az elutasításról (az ált. iskoláknak)

Szentpéteri Marianna ig.

Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. május 2-ig

Az írásbeli érettségi vizsgához szükséges eszközök összegyűjtése

jegyzők

2024. május 2-ig

Az érettségi vizsgákhoz szükséges dokumentáció elkészítése

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh.

2024. május 2-ig

Az érettségi vizsga jegyzőkönyvek nyomtatása, vizsgadokumentáció

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh. jegyzők

2024. május 2.

Osztályozó értekezlet (végzős évfolyamok részére)

Szentpéteri Mariann igazgató Germán Szilvia igh. végzős osztályfőnökök, oktatók

2024. május 3.

Utolsó tanítási nap (3/11. évfolyam + technikusi végzős osztályok)

 

2024. május 3.

 

Ballagás (3/11. évfolyam)

Szentpéteri Mariann igazgató Germán Szilvia igh.

Csete Viktória

Czigler Krisztina, DÖK

2024. május 6-27.

Középszintű írásbeli érettségi vizsga lebonyolítása

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh. jegyzők

2024. május 6 – 2024. augusztus 31.

Rendkívüli felvételi eljárás lebonyolítása

Szentpéteri Marianna igazgató Tanulmányi Osztály

2024. május 17.

A szóbeli érettségi tételsorok

leadása

Germán Szilvia igh.

kérdező oktatók, jegyzők

2024. május 20.

Pünkösd –

Tanítási szünet

 

2024. május-június

 

Szakmai interaktív írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása

Bélafalviné V. Hajnalka igh.

Horváth Péter igh.

Szarvas László igh.

Munkaközösség-vezetők

JÚNIUS

2024. június 3.

Az írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése

Javító oktatók, jegyzők

2024. június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja

 

2024. június 4-ig

Az írásbeli eredmények rögzítése a szoftverben

jegyzők

2024. június 4-ig

A szóbeli vizsgabeosztás elkészítése

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh.

2024. június 3-7.

A vizsgadokumentumok összeállítása és átadása az elnököknek

Szentpéteri Marianna igazgató Germán Szilvia igh. jegyzők

2024. június 13.

Tanév végi osztályozó értekezlet

Szentpéteri Marianna igazgató.

Germán Szilvia igh.

osztályfőnökök, oktatók

2024. június 14.

Utolsó tanítási nap

Germán Szilvia igh.

2024. június 17-

július 12.

Nyári szakmai gyakorlat (központi program szerint)

Szarvas László igh.

2024. június 17-28.

Középszintű szóbeli érettségi

vizsgák lebonyolítása

Szentpéteri Mariann igazgató

Germán Szilvia igh. jegyzők

2024. június 19.

 

Tanévzáró ünnepség Bizonyítványosztás

Nagy Árpád kollégiumi nevelő

Czigler Krisztina DÖK

2024. június 17-től

Ágazati alapvizsgák lebonyolítása

(9. évfolyam szakképző; 10. évfolyam technikum)

Kraft Károly igh.

Szarvas László igh.

Tanulmányi Osztály

2024. június 24-26.

Beiratkozás a 9. évfolyam + szakmás évfolyamok részére

Germán Szilvia igh. Kraft Károly igh.

Tanulmányi Osztály

2024. június 28.

Tanévzáró értekezlet

Szentpéteri Marianna igazgató, igazgatóhelyettesek

2024. július 1-től

Oktatók nyári szabadsága

Szentpéteri Marianna igazgató

2024. július 1-3.

Az érettségi vizsgadokumentáció irattározása

Germán Szilvia igh. jegyzők

2024. július 14-től

Szakoktatók nyári szabadsága

 

 

 


Partnereink

SZC logo

Győri SZC


Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium

9027 Győr Mártírok útja 13-15.

Telefon: +3696/528-760

E-mail: iskola@lukacssuli.hu

OM azonosító: 203037/002


2024Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium