Nid: 95
Nid: 1068
Nid: 1069
Nid: 1070
Nid: 1071
Nid: 1072
Nid: 1073
Nid: 1074
Nid: 1075
Nid: 1076
95
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076

Tájékoztató az iskolai közösséi szolgálatról

A 20/2012. EMMI rendelet 133.§-ban meghatározott közösségi szolgálat keretei között egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős, az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűnés baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.
(Fontos: a közösségi szolgálat a fogadó intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat, anyagi haszna egyik félnek sem származhat a tanuló tevékenységéből)
 
A fogadó szervezet állami, önkormányzati, egyházi, civil, illetve nonprofit intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány, stb. lehet.
Az érettségi vizsgára való jelentkezés feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
A középiskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
Az ötven órán belül az iskola öt órás felkészítő, illetve öt órás záró foglalkozást tart.
      (9. évf.: 2 felkészítő, 2 záró, 10. évf.: 2 felkészítő, 2 záró, 11. évf.: 1 felkészítő, 1 záró)
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
VÁLTOZÁS!!! A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
Minden külföldi bejelentett lakhellyel rendelkező diák (pl. határon túli diákok) teljesítheti lakhelye környezetében a közösségi szolgálatot, amennyiben az iskola ezt egyezteti, és az iskola elfogadja, illetve az iskola elérhetőséget biztosít a teljesítés időszakában. Amennyiben a külföldi lakhellyel rendelkező diákok a lakhelyükön, külföldön teljesítik a közösségi szolgálatot, hitelt érdemlően igazolniuk kell a végzett órák teljesítését.
Közösségi szolgálat dokumentálása:
  • Közösségi napló: A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
  • Jelentkezési lap közösségi szolgálatra: a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát
  • FONTOS! Kötelezően 5 évig megőrizendő dokumentum az iskola számára, ezért az osztályfőnököknek ezt a szolgálat előtt le kell adni, s ezt ők megőrzik.
  • Együttműködési megállapodás: az iskolán kívüli, külső szervezet bevonásakor az iskola és a fogadó intézmény együttműködéséről megállapodást köt, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. Honlapunkon található a szerződés formanyomtatványa is. A fogadó intézménnyel iskolánként elég 1 megállapodás, nem kell tanulónként újat kötni!)
  • FONTOS! Kötelezően 5 évig megőrizendő dokumentum az iskola számára
  • Az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését.
  • Igazolás iskolaváltáskor: az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad
 
 
 

Versenyeredményeink

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja 9-12. évfolyamos tanulók számára meghirdette a Ránki György dunántúli történelem versenyt....
Iskolánk LEt's GO csapata évek óta részt vesz az FLL versenyen, de most először jutott ki a regionális versenyen túlra, azaz a nemzeti döntőbe....
Az OSZKTV -n iskolánk 32 tanulója mérettetett meg.Németh Zalán 1/9. C, Kállai Csaba Márton 1/9. H, Keil Máté 1/9. D, Konyecsni Lionel 3/11. AJ és...
Lukácsos tanuló újabb sikere! Bódai Vajk 10.A osztályos tanuló Lelkes Géza tanár úr felkészítésével bejutott a Mikola Sándor Országos Középiskolai...
„Így láttok Ti” képzőművészeti alkotópályázaton vettek részt ügyes tanulóink a Magyar Kultúra Napja alkalmából.A Generációk Művelődési...
6 tanuló - Entresz Milán, Gróz Gábor Levente, Torma Gergely, Németh Máté, Nagy Ádám és Gruber Ákos - az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen nagyon...

Támogatóink

Lépj kapcsolatba velünk itt is!

  •  iskolánk oldala

  • Facebook "Nyisd ki a szemed, ez itt a Lukács" oldala

Elérhetőségeink

Általános elérhetőségeink
Cím: 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
OM kód: 203037/002
Tel.: 96/528-760,
20/447-0674,
Fax: 96/528-761
E-mail: iskola@lukacssuli.hu 
Felnőttképzés
E-mail: felnottkepzes@lukacssuli.hu
Iroda: 108

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.