Nid: 95
Nid: 1068
Nid: 1069
Nid: 1070
Nid: 1071
Nid: 1072
Nid: 1073
Nid: 1074
Nid: 1075
Nid: 1076
95
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076

TÁMOP pályázat

Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában

A projektben résztvevő személyek bemutatása

Az első lépés a tervező, irányító menedzsment létrehozása: projektmenedzser Sován Krisztián műszaki igazgatóhelyettes szakmai vezető Tenk Béla mérnök-tanár, pénzügyi vezető Molnár Zsoltné gazdasági vezető

Munkacsoportok kialakítása

A csoportok kialakításának szempontjai A szakmai csoportokat a szakmai összefüggések, illetve az ipari résztvevők elvárásai alapján választottuk meg. A csoportokban tevékenykedő kollégákat a tanított osztályok, a szakmai érdeklődésük és a pályázat iránt tanúsított kíváncsiságuk alapján szerveztük össze.

Autógyártó szakmai munkacsoport

1/9 AK – 34 524 01 autógyártó Horváth Péter, Kraft Károly, Dívós Annamária, Cseke Bálint, (Herold Lívia, Csete Viktória)

Járműipari fémalkatrészgyártó szakmai munkacsoport

1/9.GK – 34 521 07.járműipari fémalkatrészgyártó Szarvas László, Tenk Béla, Pintér István, (Kántor Eszter, Kovácsné Gyarmathy Csilla)

Gépgyártástechnológiai technikus szakmai munkacsoport

1/13 C – 54 521 03 gépgyártástechnológiai technikus 1/13 D – 54 521 03 gépgyártástechnológiai technikus Nagy Endre, Krausz Miklós, Tóth Lívia, Nagy Tibor Imre, Rákóczi Tibor

Mechatronikai technikus szakmai munkacsoport

1/13 E – 54.523 04 mechatronikai technikus 1/13 M – 54.523 04 mechatronikai technikus Fecser Nikolett, Horváth László, Horváth Zoltán, Németh László

Közismereti munkacsoport

Csete Viktória, Herold Lívia, Kántor Eszter, Kovácsné Gyarmati Csilla

A résztvevő személyek bemutatása:

A kollégákat a tanított osztályok, a szakmai érdeklődésük és a pályázat iránt tanúsított kíváncsiságuk alapján szerveztük össze. A projektben résztvevő pedagógusok iskolánk munkatársai. Komoly tapasztalattal rendelkeznek a szakmai nevelés-oktatás területén Az új szakképesítés szerint tanuló osztályok bemutatása: A projekt közvetlen célcsoportja az új típusú szakképzésben résztvevő osztályok 1/9 AK – 34 524 01 autógyártó – 32 fő 1/9.GK – 34 521 07.járműipari fémalkatrészgyártó – 18 fő 1/13 C – 54 521 03 gépgyártástechnológiai technikus – 32 fő 1/13 D – 54 521 03 gépgyártástechnológiai technikus – 36 fő 1/13E – 54.523 04 mechatronikai technikus – 26 fő 1/13 M – 54.523 04 mechatronikai technikus – 24 fő

Az adott szakmákban tanuló diákok motivációja, képességei és előképzettsége nagyon eltérő. A projekt egyik célja, hogy a szakmákon belül a szélsőséges különbségeket kiegyenlítsük.

Tevékenységek a program során: Az új típusú szakképzések bevezetése

Pedagógiai Program átdolgozása

Az intézményben folyó oktató és nevelő munka a Pedagógiai program szerint folyik. A Pedagógiai program folyamatosan fejlődő és fejlesztendő dokumentuma az iskola működésének. A törvényi feltételek, a munkaerőpiaci igények, a szakmai program alakulása a pedagógiai program időszakonkénti átdolgozását vonja maga után. A Pedagógiai program 3 fő részből épül fel: •Az iskola nevelési programja (a nevelő és oktató munka elvei, eszközei célja, feladatai, eljárásai, személyiségfejlesztés, kapcsolattartás rendje, osztályfőnök feladatai, a vizsgák szabályai stb.) •A helyi tanterv (a kerettanterv alapján a tanórai foglalkozások tananyagát, a NAT (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) alapján a pedagógiai feladatok megvalósítását, az érettségi vizsga témaköreit, a mérési és értékelési rendszert, a tankönyvválasztás elveit, a csoportbontás elveit, egészségnevelési és a környezeti nevelés elveit stb.) •Szakmai program (a szakképzés célrendszerét, a képzési rendszer szerkezetét, az iskolában oktatott szakmák számát, megnevezését és az órafelosztást) A szakmai programot a szakmai munkacsoprtok készítik el. Ezt követően történik meg a végleges összeállítás az intézményvezető által kijelölt személy vezetésével. A Pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el a szakmai munkaközösségek, a szülői szervezet és a Diákönkormányzat véleményezését követően. A szakképesítésekre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmények alkalmazása. A szakképzési kerettanterv elkészítése Helyi tanterv és szakmai program összeállítása és alkalmazása. A felmerülő szakmai problémák megoldására a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Tanácsadási osztályát kérjük fel segítségül. Az adott szakterület vezető tanácsadója Magyar Szilvia Anna /magyar.szilvia@nive.hu/

Együttműködés kialakítása partnerszervezetekkel

Szakképző iskola Pattantyús-Á. Géza Ipari SzKI és ÁMK – Győr

Gyakorlati képzési helyek NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. – Győr BORSODI MŰHELY Kft. – Győr R-Tools Szerszámgyártó Kft. – Győr

Szakmai szervezet Magyar Öntészeti Szövetség – Budapest Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Győr

A szakmai, közismereti tananyagtartalmak elsajátításakor alkalmazott módszerek bemutatása Kooperatív oktatási módszerek, projektmódszer, csoprtmunka

A projekt során megvalósítandó szakmai tevékenységek és azok indokoltságának megvalósítása Szakmai programok elemzése, tanmenetek készítése, bemutató órák tartása és értékelése, szakmai tanulmányút szervezése a célcsoport számára.

A projekt végén várható/tervezett eredmények bemutatása A projekt megvalósításának utolsó harmadában felmérjük az elért eredményeket. A felmérés elemzések segítségével és tanulmányi eredmények mérésével történik.

Az intézmény képzési struktúrájának bemutatása

Iskolánk a következő képzéseket indítja a 2013/2014. tanévben:

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK Szakmacsoport – Elsajátítható szakmák – Felvehető létszám

Gépészet – gépgyártástechnológiai technikus, mechatronikai technikus – 84 fő
Közlekedés – autószerelő, autóelektronikai műszerész – 56 fő

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK Szakmacsoport – Szakma – Felvehető létszám

Gépészet – Autógyártó – 28 fő
Gépészet – Szerszámkészítő – 28 fő
Gépészet – Gépi fogácsoló – 28 fő
Közlekedés – Járműfényező – 28 fő
Közlekedés – Karosszérialakatos – 28 fő
Gépészet – Hegesztő – 28 fő
Gépészet – Épület-és szerkezetlakatos – 15 fő
Gépészet – Ipari gépész – 15 fő
Gépészet – Víz-, csatorna- és közmű – rendszerszerelő – 15 fő
Gépészet – Központifűtés- gázhálózat rendszerszerelő – 15 fő
Gépészet – Járműipari fémalkatrész-gyártó – 28 fő

A gyakorlati oktatás az iskola tanműhelyében, a régió multinacionális vállalatai, valamint kisvállalkozói gyakorlati helyeken történik. A szakmai képzéshez az iskola tanműhelyének legkorszerűbb berendezési biztosítják a szakmai hátteret.

A projektbe bevont szakképesítések és tanulólétszámok

Autógyártó szakmai munkacsoport 1/9 AK – 34 524 01 autógyártó – 32 fő Járműipari fémalkatrészgyártó szakmai munkacsoport 1/9.GK – 34 521 07.járműipari fémalkatrészgyártó – 18fő Gépgyártástechnológiai technikus szakmai munkacsoport 1/13 C – 54 521 03 gépgyártástechnológiai technikus – 32fő 1/13 D – 54 521 03 gépgyártástechnológiai technikus – 36fő Mechatronikai technikus szakmai munkacsoport 1/13 E – 54.523 04 mechatronikai technikus – 26fő 1/13 M – 54.523 04 mechatronikai technikus – 24

Az új szakképesítések bevezetése a projekt segítségével Az új szakképesítések bevezetése a projekt segítségével a 2013/2014 tanévben fokozatosan történik. Iskolánkban összesen 8 új típusú szakképesítés bevezetését tervezzük. A pályázatba a négy legfontosabbat illesztettük be.

A tervezett pedagógus képzések A közismereti munkacsoport a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET által tartott továbbképzéseken szerez új ismeretket. az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazása(a) Digitális eszközök használata a tanórai oktatásban (a) Út az inkluzív iskola felé. Bevezetés az együtt tanulás rejtelmeibe a kooperatív tanulási – tanítási technikák alkalmazásával (a) 2 fő szaktanár Metrológiai továbbképzésen szerez korszerű méréstechnikai ismereteket. http://www.szenzor-metrologia.hu/oktatas 2 fő szaktanár a Nemzeti Munkaügyi Hivatal továbbképzésén vesz részt: 2008 Szakiskolai tanulók képességeinek fejlesztése szaktárgyi órakeretben.

Versenyeredményeink

Iskolánk tanulója Ihász Adrián 5/13.C osztályos tanuló a 2020. évi "Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny"-en a kitűnő 3. helyezést érte el....
Az OSZKTV 2019/2020 Reál Kategóriában az országos döntőbe bejutott tanulóink:Bálint Kevin 3/11. S Felkészítő tanár: Major NoémiBedő Kristóf 3/11. J...
2020.10.02-én rendezte a Magyar Sárkányhajó Szövetség szakmai támogatásával a Rába Sárkányhajó Club a 16. Győri Nebuló Kupát, amely Magyarország...
A következő táblázatban olvashatóak a 2019-2020-as tanévben rendezett versenyeken résztvevő diákjaink nevei, versenyek megnevezései, felkészítő...
A Győri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulói közül 8 szakmában 21 fő jutott...
Sport versenyeredmények - 2019/2020. tanév I. félév 

Támogatóink

Lépj kapcsolatba velünk itt is!

  •  iskolánk oldala

  • Facebook "Nyisd ki a szemed, ez itt a Lukács" oldala

Elérhetőségeink

Általános elérhetőségeink
Cím: 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
Tel.: 96/528-760,
20/447-0674,
30/335-3798
Fax: 96/528-761
E-mail: iskola@lukacssuli.hu
Felnőttképzés
E-mail: felnottkepzes@lukacssuli.hu
Iroda: 108

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.