Nid: 95
Nid: 1068
Nid: 1069
Nid: 1070
Nid: 1071
Nid: 1072
Nid: 1073
Nid: 1074
Nid: 1075
Nid: 1076
95
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076

Tájékoztatás az érettségi vizsgáról

 • A tanulók minden év február 15-ig jelentkeznek az emelt és középszintű érettségi vizsgára (az adminisztráció miatt január végén)
 • A jelentkezéshez szükséges az érvényes személyi igazolvány, és a lakcímkártya.
 • A tanulók 5 tantárgyból tesznek rendes érettségi vizsgát:
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Történelem
 • Idegen nyelv (angol, német)
 • Ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga (Autó-és Repülőgép szerelési ismeretek, Gépgyártás-technológiai ismeretek, Mechatronikai ismeretek)
 • Azok a tanulók, akik sajátos nevelési igényük miatt felmentést kaptak az idegen nyelv értékelése és minősítése alól, az alábbi tantárgyakból tehetnek vizsgát (4. tantárgy): informatika, fizika, testnevelés)
 • Annak a tanulónak, aki év végen valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, módosítani kell a rendes érettségi vizsgáját előrehozott vizsgára. Ez azt jelenti, hogy abból a tantárgyból, amelyikből elégtelent kapott augusztusban javítóvizsgát tesz, majd az őszi vizsgaidőszakban teszi le a rendes érettségi vizsgát.
 • Az érettségi vizsga feltétele az 50 óra közösségi szolgálat, amelyet a vizsgára történő jelentkezésig teljesíteni kell.
 • Az előrehozott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályozás 2019 novemberében, majd decemberében megváltozott. Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga, amely letehető:

a) idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamint az azt követő vizsgaidőszakban.

 • Ha a tanuló sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia) a felmentési kérelmet és a szakértői bizottság határozatát február elejéig be kell nyújtani az iskola igazgatójához. Csak a tanévben érvényes szakértői vélemény fogadható el a felmentési kérelem benyújtásakor.

A középszintű írásbeli vizsga időpontjai:

Vizsgatárgy

Időpont

Magyar nyelv és irodalom

2021. május 3.     8.00

Matematika

2021. május 4.     8.00

Történelem

2021. május 5.     8.00

Angol nyelv 2021. május 6.     8.00
Német nyelv 2021. május 7.     8.00

Ágazaton belüli specializáció

szakmai érettségi vizsga

(Autó-és repülőgép szerelési ismeretek,

Gépgyártás-technológiai ismeretek,

Mechatronikai ismeretek)

2021. május 12.   8.00

Informatika

Fizika

2021. május 14.  8.00

2021. május 18.  8.00

 

A középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama:

Magyar nyelv és irodalom    240 perc

Matematika                           180 perc

Történelem                            180 perc

Idegen nyelv                          180 perc

Ágazaton belüli specializáció

Szakmai érettségi vizsga       180 perc

Informatika                            180 perc

Fizika                                     120 perc

Testnevelés gyakorlat            50 perc (a szóbeli vizsga időszakában)

 • Az írásbeli vizsga előtt legkésőbb fél órával el kell foglalni a kijelölt tanteremben a helyet.
 • A tanuló az írásbeli vizsgára hozza magával a személyi azonosító okmányát és a szükséges eszközöket.
 • Az írásbeli vizsga alatt a megengedetten kívül más segédeszköz nem használható.
 • Szóbeli vizsgára az bocsátható, aki az írásbeli vizsgán a 12%-ot elérte. Kivétel a matematika tantárgy. A matematika tantárgy esetében az a tanuló, akinek az írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát tehet.
 • Az elégséges 25%-tól kezdődik.
 • A szaktárgyakra vonatkozó változásokat a szaktanárok ismertetik a tanulókkal.
 • A megjelenés az írásbeli és a szóbeli vizsgán kötelezően öltöny és nyakkendő, lányoknak kosztüm.
 • Az emelt szinten vizsgázók más időpontban vizsgáznak, tájékoztatásuk az igh. asszony feladata.

A szóbeli vizsga időpontja:

 • 2021. június 3-10. emelt szintű érettségi szóbeli vizsgaidőszak.
 • 2021. június 14-25. középszintű szóbeli vizsgaidőszak. (Az osztályok szóbeli vizsgabeosztására később kerül sor)

Az osztályok szóbeli beosztását a tavaszi szülői értekezleten ismertetjük. Nem betűrendben kerülnek beosztásra az osztályok.

 • A szóbeli vizsga nyitó és eredményhirdető értekezletén is a tanulóknak ünnepélyesen kell megjelenni.
 • Az a tanuló, akinek nem sikerül az érettségi vizsgája, vagy a tanév végén valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, az érettségi vizsgán törzslapkivonatot kap. Ezzel jelentkezik az augusztusi javítóvizsga után a rendes érettségi vizsgára, melynek határideje szeptember 5. Az őszi vizsgáról információt kell kérni Szentpéteri Marianna igazgatótól a 102-es irodában szeptember 1-3. között.
 • Az érettségi vizsgával kapcsolatban információért Szentpéteri Marianna igazgatóhoz lehet fordulni.

Az ágazaton belüli szakmai érettségi vizsga részletes követelményei az alábbi linken találhatók:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsga...

 Továbbtanulás:

 • A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatban szintén Szentpéteri Marianna igazgatótól lehet érdeklődni. (pontszámítás, többletpontok, felvételi követelmények stb.)
 • A tanulói jogviszony fennállása alatt az ismétlő, kiegészítő, szintemelő, ill. a második javító érettségi vizsga díjköteles.

Versenyeredményeink

Az idén első alkalommal meghirdetett angolos projekt héttel az volt a célunk, hogy közelebb hozzuk a célnyelvi országok ünnepeit és hagyományait,...
Az OSZKTV országos döntőjét a kialakult vírus helyzet miatt online rendezték meg. A versenyre a felkészülés is online keretek között zajlott, ami a...
Kiemelkedő eredmények születtek a SZAKE országos középiskolai vetélkedőn!Minden kategóriában taroltak a lukácsos diákok és dobogós helyezéseket értek...
Iskolánk tanulója Ihász Adrián 5/13.C osztályos tanuló a 2020. évi "Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny"-en a kitűnő 3. helyezést érte el....
Az OSZKTV 2019/2020 Reál Kategóriában az országos döntőbe bejutott tanulóink:Bálint Kevin 3/11. S Felkészítő tanár: Major NoémiBedő Kristóf 3/11. J...
2020.10.02-én rendezte a Magyar Sárkányhajó Szövetség szakmai támogatásával a Rába Sárkányhajó Club a 16. Győri Nebuló Kupát, amely Magyarország...

Támogatóink

Lépj kapcsolatba velünk itt is!

 •  iskolánk oldala

 • Facebook "Nyisd ki a szemed, ez itt a Lukács" oldala

Elérhetőségeink

Általános elérhetőségeink
Cím: 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
Tel.: 96/528-760,
20/447-0674,
30/335-3798
Fax: 96/528-761
E-mail: iskola@lukacssuli.hu
Felnőttképzés
E-mail: felnottkepzes@lukacssuli.hu
Iroda: 108

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.